You are currently viewing Tegenslag na 9-jaars vaccinatie

Tegenslag na 9-jaars vaccinatie

  • Post author:
  • Post category:IBD

Vorig jaar, toen we worstelden met de eerste symptomen bij Yara, ontvingen we een ‘uitnodiging’ van de RIVM voor de 9-jaars vaccinatie (BMR & DTP). De MDL arts adviseerde ons daarmee te wachten en het lichaam niet nog meer te prikkelen.

Dit jaar kregen we een herinnering van de RIVM in wat stelliger bewoording. “Laatst mogelijkheid” “Zeer wenselijk” “Afronden rijks vaccinatieprogramma” etc.

We hebben hier lang over na gedacht en uiteindelijk besloten dat Yara, na bijna een jaar zonder symptomen, sterk genoeg zou kunnen zijn. Bovendien wilden wij ook niet riskeren dat ze later een ziekte op loopt die nog veel gevaarlijker is dan IBD. Omdat we er bovendien van overtuigd waren dat we met voeding een eventuele terugval snel de kop in zouden kunnen drukken hebben we de knoop doorgehakt en per 21 maart heeft Yara haar vaccinatie gehad.

Dit was, achteraf, een besluit dat we liever anders zouden hebben genomen.

Nog dezelfde avond kreeg Yara heftige bloedingen. Vanaf dat moment zijn we terug bij af. 10-15 keer per dag ontlasting, ook ‘s-nachts. Veel bloedverlies, weer een dag doorgebracht op de EHBO. Hernieuwde onderzoeken en de absolute vaststelling dat haar ziekte chronisch is en het maximaal haalbare een sluimertoestand is.

Hier komt nog bij dat ons voedingspatroon afgestemd is op darmonderhoud in sluimertoestand. Tijdens een opvlamming werkt ons dieet averechts. Zo is een ontstoken darmwand absoluut niet gebaat bij rauwe groenten, vezels of probiotica. Net nu we een patroon gevonden hadden dat voor ons werkte werd alle zekerheid weer weg geslagen. Bij alles wat we nu eten stellen we de vraag of het nu wel of juist niet goed is bij opvlamming of juist sluimertoestand.

Yara heeft vier weken medicatie gebruikt. De symptomen verdwenen en de ontsteking nam af. We zijn gestopt in overleg met de MDL arts en zowel ontsteking als symptomen kwam binnen een week in alle hevigheid terug. Tot zover de medicatie.

Inmiddels zijn we weer twee weken verder. We eten geen gluten, weinig tot geen suiker, geen vlees. Het gaat iedere dag een beetje beter. Yara slaapt door en heeft 3-5 keer per dag ontlasting die er ook steeds ‘iets beter’ uit gaat zien. Weg is het nog niet, ontspannen kunnen we ook nog niet.

🤞🏻